საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი

ზაალ გოგსაძე

202-33-88

უფროსი მრჩეველი

სანდრო ჭელიძე

202-33-88

უფროსი მრჩეველი

გიორგი ზვიადაძე

202-33-88

მრჩეველი/ საკონსულო ფუნქციების შემსრულებელი


მარიამ წერეთელი


202-33-88

I მდივანი

რევაზ გურგენიძე

202-33-88

 ფინანსური მენეჯერი  ქეთევან შოვნაძე
 202-33-88