საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ხორვატიის საზღვრის კვეთაზე დაწესებული ეპიდემიოლოგიური ზომები გ ა უ ქ მ ე ბ უ ლ ი ა!

📣 2022 წლის 1 მაისიდან ხორვატიის საზღვრის კვეთაზე COVID-19 პანდემიის გამო დაწესებული ზომები გ ა უ ქ მ ე ბ უ ლ ი ა!

საგულისხმოა, რომ აუცილებელია პანდემიამდე არსებული საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული ზოგადი მოთხოვნების დაცვა! (საქართველოს მოქალაქეების შემთხვევაში: ბიომეტრიული პასპორტი, უკან დასაბრუნებელი ბილეთი, სამოგზაურო დაზღვევა, სასტუმროს ჯავშანი, საკმარისი ოდენობის თანხა ხორვატიაში ყოფნის პერიოდში)