საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

უნგრეთის მთავრობისა და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) ერთობლივ სტიპენდიები

❗📣გამოცხადდა კონკურსი უნგრეთის მთავრობისა და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) ერთობლივ სტიპენდიებზე 2023-2024 სასწავლო წლისათვის, უნგრეთში სასოფლო-სამეურნეო წყლის რესურსების მართვის ინჟინერიის (Agricultural Water Management Engineering) და ბიოტექნოლოგიის (Biotechnology) აკადემიურ ინგლისურენოვან პროგრამებზე სწავლის მსურველთათვის, სამაგისტრო (MSc) ხარისხის მოსაპოვებლად.
დეტალური ინფორმაცია კონკურსის პირობებისა და ვადების შესახებ, ასევე სააპლიკაციო ფორმა იხ. ბმულზე👇 
https://bit.ly/3QNUmQJ