საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

განცხადება უნგრეთში საქართველოს საელჩოში სტაჟირების გავლის შესახებ

უნგრეთში საქართველოს საელჩო 2019 წლის ნოემბრიდან აცხადებს სტაჟირების კონკურსს. კონკურსის შედეგად, უნგრეთში საქართველოს საელჩოში სტაჟირების გავლის შესაძლებლობა ექნება 2 (ორ) საუკეთესო აპლიკანტს.

სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის მიზანია სტაჟიორთა მომზადება, გადამზადება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

სტაჟირების კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეს, რომელიც ფლობს სახელმწიფო ენას, არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ან აქვს უმაღლესი განათლება და აკმაყოფილებს დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

საბუთები მიიღება მ/წლის 1 ნოემბრიდან 14 ნოემბრის ჩათვლით ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით (subject-ში მიუთითეთ "სტაჟირება"), მისამართზე: [email protected]

 

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:

ა) წარმოდგენილი საბუთების განხილვის საფუძველზე კანდიდატის შერჩევა;

ბ) გასაუბრება შერჩეულ აპლიკანტებთან;

 კონკურსის თემატიკა:

-  საერთაშორისო პოლიტიკის ზოგადი მიმოხილვა;

- უნგრეთის, ხორვატიისა და მონტენეგროს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის მიმოხილვა;

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

ქართული და ინგლისური ენების სრულყოფილი ცოდნა; გამართული წერილობითი და ვერბალური კომუნიკაციის წარმოების უნარი; დაკისრებული მოვალეობების პასუხისმგებლობით შესრულება; კომუნიკაბელურობა; გუნდური მუშაობის უნარი; დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი; კრიტიკული აზროვნებისა და მოვლენათა ანალიზის უნარი (სასურველია ფლობდეს საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიულ ცოდნას); საოფისე პროგრამების ფლობა.

უნგრეთში საქართველოს საელჩოში  სტაჟირების კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა ელექტრონული ფოსტის  მეშვეობით, მისამართზე: [email protected] უნდა წარადგინოს:


განაცხადი სტაჟირების გავლის შესახებ (იხ. დანართი N2;


ავტობიოგრაფია; (ხელმოწერილი)

გ) დიპლომის ასლი/ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან/საზღვარგარეთ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი;

დ) პასპორტის ასლი;

ე) უნგრეთში კანონიერად ყოფნის (ცხოვრების) დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომლის მოქმედების ვადა აღემატება სტაჟირების გავლის პერიოდს;

ვ) ერთი ფოტოსურათი (3X4);  - დაკრული განაცხადზე

ზ) ცნობა ნასამართლეობის შესახებ;

კონკურსანტებთან გასაუბრება ჩატარდება საქართველოს საელჩოში (მისამართი: Viranyos utca 6/B, 1125 Budapest)

სტაჟიორთა შესარჩევი კონკურსის ეტაპების/გასაუბრების თარიღი დამატებით  ეცნობებათ კონკურსის მონაწილეებს.

სტაჟირების შედეგების დადებითი შეფასების შემთხვევაში, სტაჟიორს ეძლევა სტაჟირების წარმატებით გავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

სტაჟირება არ არის ანაზღაურებადი.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სტაჟირების კონკურსი ცხადდება წელიწადში  ორჯერ, მაისის  და ნოემბრის თვის პირველ სამუშაო დღეს.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

 ტელ: Tel: + (36 1)  202 33 90

ან  ელ-ფოსტის მისამართზე: [email protected]   

 გისურვებთ წარმატებებს !

იხ. სტაჟირებისა და პრაქტიკის გავლის წესი