საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი

 

საქმეთა დროებით რწმუნებული
უფროსი მრჩეველი/კონსული

ბაქარ მაკარიძე

202-33-88

მრჩეველი

თეა თოდუა

202-33-88

I მდივანი

 ანა გურგენიძე

202-33-88

ფინანსური მენეჯერი

რევაზ გურგენიძე

202-33-88